วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

หัวเข็มขัดวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เข็มกลัดวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ตุ้งติ้งวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น